Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Bestuur

Het stichtingsbestuur van KPO Sint Antonius bestaat uit drie uitvoerende en twee toezichthoudende bestuurders in totaal vormen zij met z’n vijven het bevoegd gezag van de stichting.

  1. Martin van den Berg – voorzitter
  2. Julia Heidstra – secretaris
  3. Egbert de Groot – penningmeester
     
  4. Jaap Gelderloos – toezichthouder
  5. Jonathan van Diemen - toezichthouder

Het bestuur is betrokken en bestuurt op hoofdlijnen. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het bepalen van het beleid en het toezien op de juiste uitvoering ervan. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Een overzicht van de vergaderingen vindt u hier

Management
Er is een bovenschools directeur en daarnaast is er op elke school een directeur of locatieleider werkzaam.