Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Missie en visie

Missie
Optimaal onderwijs voor elk kind, inspelend op hun mogelijkheden en hun leefwereld. Het katholieke geloof is daarbij een bewuste inspiratiebron. We richten ons op kinderen in de basisschoolleeftijd in de gemeente De Ronde Venen.

Visie
Wij richten het onderwijs op onze scholen zo in dat we op basis van aanleg, eigenheid, talenten en mogelijkheden van kinderen optimale resultaten behalen.
Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen door expliciet aandacht te geven aan de sociale en geestelijke vorming.
Wij spelen proactief, creatief en actief in op de veranderende wereld van kind en ouders.
Wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen: bij onze stichting neemt iedereen deskundig, betrokken en respectvol zijn verantwoordelijkheid.
Wij hebben daarbij het katholieke geloof als een bewuste inspiratiebron.