Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Hoflandschool

“Bouwstenen voor de toekomst”

De school staat aan Eendracht 2 in de wijk Hofland-Zuid. De school maakt met nog één andere
basisschool gebruik van het scholencomplex Hofland. De school heeft de beschikking over 7 leslokalen. De school heeft ook een speellokaal voor kleuters. Naast de school staat een sporthal die gebruikt wordt bij de gymnastieklessen van onze kinderen. De school heeft  172 leerlingen.

Visie
Op de Hoflandschool komt goed onderwijs van de grond door:
• een goede samenwerking met ouders;
• het uitgangspunt dat alle kinderen kunnen en willen leren;
• respect voor elkaar;
• een veilige school te zijn waar iedereen gezien en gehoord wordt.

Kinderopvang in het gebouw
Er is een peuterspeelzaal in het gebouw waarmee de school een goed contact heeft. Veel kinderen van de peuterspeelzaal stromen door als leerlingen naar de Hoflandschool. 
De kinderen kunnen ook naschool in het gebouw opgevangen worden. De buitenschoolse opvang de Klimboom heeft een multifunctionele ruimte binnen het scholencomplex Hofland. Zij bieden kinderopvang voor en naschooltijd en in de vakanties.

Directeur: Hanneke Vrensen

R.K. Basisschool Hofland
Eendracht 2
3641 ML  Mijdrecht
Nederland

T: 0297-256153
E: directie@hoflandschool.nl
W: http://www.hoflandschool.nl/