Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Sint Jozefschool

De Sint Jozefschool … een stukje van je leven

De Sint Jozefschool is een moderne, open R.K. basisschool. "Hebt Uw naaste lief" is bepalend bij ons dagelijks leven en werken.

De Sint Jozefschool bestaat al meer dan 125 jaar en is gevestigd aan het Tuinderslaantje in Vinkeveen. De Sint Jozefschool heeft rond de 250 leerlingen. Het hoofdgebouw heeft 16 leslokalen, een speelzaal, 2 ruimten voor remedial teaching, 1 ruimte voor de IB-er, een aula, een computertrainingscentrum, twee flinke speelplaatsen met klim- en klautertoestellen en een fietsenstalling. Ook is er een peuterspeelzaal gehuisvest.

De bijgebouwen beslaan 6 leslokalen. In 3 lokalen is de voor- en naschoolse opvang van de Klimboom gehuisvest; in 1 lokaal is een peuterspeelzaal gevestigd. Daarnaast heeft de school een bibliotheek en een mediatheek voor de onder- en bovenbouw. In het computertrainingscentrum en de mediatheek leren de kinderen gebruik te maken van de computer.

Visie
“Op de Sint Jozefschool willen we dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en iedere dag met plezier naar school gaat. We willen ieder kind op zijn/haar niveau uitdagen, de eigen talenten laten ervaren en deze zo goed mogelijk helpen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is een goede sfeer in de groep. Ouders spelen hierbij een belangrijke en stimulerende rol.”

De Vreedzame School
De Jozefschool is een vreedzame school. “De Vreedzame School” is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gezien en gehoord worden, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Directeur: Corrie van der Kroef

Sint Jozefschool
Tuinderslaantje 1-5
3645 EX  Vinkeveen
Nederland

T: 0297-256654
E: directie@jozefschoolvinkeveen.nl
W: http://www.jozefschoolvinkeveen.nl/